Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật
Hãy cho mình 1 đánh giá nhé!

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.
2- Phạm vi sử dụng thông tin
Chỉ dùng cho nội bộ công ty mỹ phẩm quốc tế IC gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.
3- Thời gian lưu trữ thông tin
1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
15 Phạm Cự Lượng, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng gửi email về congtysnailwhite@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân.
6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để chăm sóc khách hàng.