ĐẠI ĐIỆN NHÃN HÀNG SNAIL WHITE DIỆN KIẾN ĐẠI TƯỚNG ĐỖ BÁ TỴ – PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

ĐẠI ĐIỆN NHÃN HÀNG SNAIL WHITE DIỆN KIẾN ĐẠI TƯỚNG ĐỖ BÁ TỴ – PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Hãy cho mình 1 đánh giá nhé!

ĐẠI DIỆN NHÃN HÀNG SNAIL WHITE DIỆN KIẾN

ĐẠI TƯỚNG ĐỖ BÁ TỴ – PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

 

Một gốc tòa nhà Quốc Hội mới của nước CHXHCN Việt Nam

Hình ảnh văn phòng Quốc Hội cũ - Nơi diễn ra tọa đàm kinh tế Việt Nam

với các cấp lãnh đạo

Văn phòng Quốc Hội mới của nước CHXHCN Việt Nam

Quà lưu niệm Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ Phó Chủ Tịch Quốc Hội tặng cho đại diện nhãn hàng Snail White

Cờ văn phòng Quốc Hội mới tuyệt đẹp, đỏ rực tượng trưng cho dòng máu lạc hồng

order-now

ĐỂ SỞ HỮU ĐƯỢC SNAIL WHITE CHÍNH HÃNG Ở VIỆT NAM BẠN CẦN BIẾT